Yasal Bilgiler

AYDINLATMA METNİ

1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; Kitoko Aydınlatma ve Mühendislik İnşaat A.Ş.’ye (“Şirket”) ait web adresi olan www.kitokogroup.com internet sitesine erişim sağlayan ziyaretçilerimizin (“Ziyaretçi”) bu siteyi ziyaretleri esnasında ve iletişim formu ile paylaştıkları kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirket ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak ve KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz,

  • İnternet sitemiz üzerinden iletişim formu ileten Ziyaretçilerin taleplerinin yanıtlanması,
  • İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması,
  • Şirket’in yasal   yükümlülüklerinin   yerine   getirilmesi,
  • İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarının korunması ve kullanılması, amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

  • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
  • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.
4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kisisel verileriniz, iletisim formlarında yer alması, IP ve MAC adreslerinin kaydedilmesi suretiyle elektronik olarak ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemlerle islenmektedir.

Kisisel verileriniz, iletisim formlarında yer alması, IP ve MAC adreslerinin kaydedilmesi suretiyle elektronik olarak ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemlerle islenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kullanmak amacıyla, info@kitokogroup.com mail adresi üzerinden ve Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No:21 Seba Office Boulevard D Blok Kat:11 Daire 78-79 Sarıyer/İstanbul, TÜRKİYE adresinden Şirketimize başvurabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

1. Başvuru Yöntemi

6698 Sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 11’deki haklarınız kapsamında kisisel verilerinize iliskin taleplerinizi, veri sorumlusu Kitoko Aydınlatma ve Mühendislik İnşaat A.S.’ye (“Sirket”) iletebilirsiniz.

Yazılı Basvuru; Kanun kapsamında posta yolu ile yapacagınız talebinizi, ıslak imzalı sekilde veya Noter aracılıgıyla, Ayazaga Mah. Mimarsinan Sok. No:21 Seba Office Boulevard D Blok Kat:11 Daire 78-79 Sarıyer/stanbul, TÜRKYE adresine iletebilirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile Basvuru; Kanun kapsamında yazılı bilgi edinme talebinizi, kitokoaydinlatma@hs03.kep.tr KEP adresinden de Sirket’e iletebilirsiniz.

E- Posta Yoluyla Basvuru; Kanun kapsamında yapacağınız taleplerinizi, sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz ile ya da sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresiniz ile kimlik teyidinizi yapabileceğimiz sekilde Sirket’e ait info@kitokogroup.com e-posta adresinden iletebilirsiniz.

2. Başvuru Formu

Lütfen veri sorumlusuna başvurmak için aşağıda yer verilen linkteki başvuru formunu indirip doldurduktan sonra yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile veri sorumlusuna gönderiniz.

Veri Sahibi KVKK Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayınız.

AÇIK RIZA

İşbu Açık Rıza Metni 6698 sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan ve Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklanan hususlar kapsamında; kisisel verilerinizin islenmesine rıza gösterip göstermediğinizi belgeye bağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metnimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

Veri sorumlusu olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan ve tarafımızla iletişime geçmek, talep, istek ve şikayetlerinizi iletmek istemeniz halinde sğalamış oldugunuz e-posta adresi adresini islemekteyiz.