Divan Kuruçeşme Hotel

Devam eden proje

İç, Cephe ve Peyzaj Aydınlatma

Kuruçeşmede, sahil şeridindeki tarihi duvar ve ağaçların olduğu alanda yapılan Divan Kuruçeşme Hotel bir restorasyon ve yeniden işlevlendirme projesidir. Aydınlatma projesinde, iç mekânlarda ve balo salonundaki aydınlatma paketleri, tarihi çeşme kalıntısı, cephe ve peyzaj alanları için çalışılıyor.

Müşteri/Yüklenici: Divan Holding

Mimari: GAD Architects

Aydınlatma Tasarımı: NA LightStyle

BU PROJEDE KULLANILAN MARKALAR

IGUZZINI LUCE & LIGHT METOD