Aşiyan İskelesi Bekleme Alanı

2022

Kamusal Alan Aydınlatması

Aşiyan Füniküler İstasyonu Çevresi Düzenleme Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Asiyan’da IND tarafından tasarlanan İskele Bekleme Alanı, geçirgenlik, taşıma ve kentsel bellek olarak adlandırılan üç ana prensip etrafında tasarlandı. Proje, şehir belleğindeki eski kahvehane kültürüne ve sosyolojik insani ritüellere atıfta bulunuyor. Bu anlayışla yorumlanan dağınık sandalye yapısı, mimari işlev ve modern bir düşünceyle yeniden ele alındı. Oturma elemanlarının arka iki ayağı çatıya kadar uzatılarak çatı bu ayaklar tarafından taşındı. Saydam cam bölmeler bu taşınmayı destekledi. Bina, taşıyıcılara dönüştürülen oturma elemanları ile bir enstalasyon sanatına dönüşüyor.

Aydınlatma tasarımında, eski kahvehaneler referans alındı ve bireyselliğin önemi toplumun önem kazandığı dönemlerden ziyade temel fikir olarak ele alındı. Bu temsil edildiği gibi, her oturma elemanına yerleştirilen ışık kaynakları, odaklanmış ışık yaratır ve bireyselliğin vurgulanmasına destek olur. Tek bir kaynaktan gelen ışık, zeminde oturma elemanını kaplayan parlak bir alan tanımlar. Işığın geldiği konum, zeminde bir gölge ile oturma elemanının varlığını vurgular.

İskele Bekleme Alanı, sadece bir işlevi yerine getirmekle kalmayıp sıradanlıktan uzak bir deneyim sunmak ve günlük yaşam akışında bir bekleme alanı olmayı amaçlıyor.

Fotoğraflar: İsmail Küçük

Müşteri/Yüklenici: İBB

Mimari: IND [Inter.National.Design]

Aydınlatma Tasarımı: Kitoko

BU PROJEDE KULLANILAN MARKALAR

Üzgünüz! Bu proje için güncel marka bilgisi bulunamadı.